PODRUČNE ŠKOLE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LITERARNA SEKCIJA

Literarna sekcija djeluje duži niz godina u okviru naše škole. Na casovima literarne sekcije citaju se razna poetska i prozna djela, uocavaju opisi pejzaža, likova i sl. koji pomažu u samostalnom stvaralaštvu ucenika.

Clanovi sekcije svoje radove šalju u djecije listove « Vesela sveska» i «Palcic» i učestvuju na raznim konkursima za literarne radove.

Clanovi sekcije takoder, redovno ucestvuju na raznim priredbama a svoje radove izlažu u školskom holu.

Sekciju vode nastavnici  Đurđevka Mušanović i Ćazima Halilović.